สินค้าของเรา

ต้นดอกหน้าวัว


ราคา 289.00 บาท
สินค้าหมด

***คุณลักษณะ

ต้น : หน้าวัวเป็นพืชพวก herbacesus ลำต้นค่อนข้างไปทางไม้เลื้อย เนื้ออ่อน การเจริญมีลักษณะเป็นกอ ต้นจะโตสูงขึ้น ทิ้งใบล่าง ทำให้ลำต้นสูงขึ้นพ้นเครื่องปลูก ถ้าต้นมีลักษณะเช่นนี้จำเป็นต้องเติมเครื่องปลูกให้แก่หน้าวัว หรือหากไม่เติมเครื่องปลูก ผู้ปลูกจำเป็นต้องตัดยอด นำไปปลูกในกระถางใหม่ มิฉะนั้นแล้ว หน้าวัวจะไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควรและดอกน้อยลง ต้นหน้าวัวอาจสูงได้ถึง 80-100 เซ็นติเมตร กว้าง 60-90 เซ็นติเมตร แล้วแต่อายุของต้นหน้าวัว

ใบ : ลักษณะเป็นรูปร่างต่าง ๆ กัน แต่ส่วนมากมีลักษณะเป็นรูปหัวใจ ใบของหน้าวัวบางชนิดมีใบสวยงามมาก ลักษณะคล้ายกำมะหยี่ ละเอียดเป็นมัน มีเส้นลายสีขาวเห็นเด่นชัด เหมาะใช้เป็นไม้ประดับ พันธุ์พวกนี้มีจานรองดอก เรียวยาวแคบสีเขียวไม่สวย ช่อดอกยาวชี้ พันธุ์พวกนี้ชอบอยู่ในที่มีความชื้นสูงและไม่ต้องการแสงมาก ถ้าได้รับแสงมากไป ขอบใบมักจะไหม้และไม่ค่อยเจริญเติบโต เส้นใบของหน้าวัวเป็นตาข่าย มีเส้นกลางและเส้นติดริมใบเห็น ชัด หน้าวัวต้นหนึ่ง ๆ จะมีใบประมาณ 4-8 ใบ ใบแตกออกจากลำต้นเป็นลักษณะ alternate ก้านใบเป็นก้านเดียว เรียวกลม ยาว มีสีต่างกันไปตามพันธุ์เช่น สีเขียวแก่ เขียวอ่อน เขียวปนแดง โคนก้านใบมีกาบใบ

ดอก : เกิดจากตาอยู่เหนือก้านใบ ภาษาสามัญเรียกดอกหนาวัวว่า tail.. สินค้าอื่น ที่น่าสนใจ ..
สินค้าหมด

สินค้าหมด

สินค้าหมด

สินค้าหมด

สินค้าหมด

สินค้าหมด