เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

ร้านจำหน่ายสินค้า อุทยานหลวงราชพฤกษ์ มีจุดให้บริการลูกค้าทั้งหมด 6 จุดบริการ

จุดบริการที่ 1 ตั้งอยู่บริเวณอาคารรถราง จำหน่ายขนมขบเคี้ยว ไอศครีม เครื่องดื่ม และอาหารแช่แข็ง

จุดบริการที่ 2 ตั้งอยู่บริเวณด้านข้างหอคำหลวง จำหน่ายขนมขบเคี้ยว ไอศครีมและเครื่องดื่ม

จุดบริการที่ 3 ร้านกาแฟ HRDI Cafe' ตั้งอยู่บริเวณสวนแนวแกนกลาง จำหน่ายกาแฟจาก 7 ยอดดอย

(ดอยช้าง บ่อเกลือ แม่สลอง ปางมะโอ ดอยลาง แม่สอง และสบเมย)

จุดบริการที่ 4 ร้านจำหน่ายสินค้าเกษตรและพรรณไม้ ตั้งอยู่บริเวณประตูทางออกอุทยานหลวงราชพฤกษ์

จุดบริการที่ 5 ร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึก ตั้งอยู่บริเวณประตูทางออกอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จำหน่ายสินค้าที่ระลึกต่างๆ

ของอุทยานหลวงราชพฤกษ์

จุดบริการที่ 6 ร้านจำหน่ายเครื่องดื่ม ตั้งอยู่บริเวณลานออกกำลังกายอุทยานหลวงราชพฤกษ์ (เปิดให้บริการตั้งแต่ 17.30 - 19.00 น.)

หมายเหตุ: เราเปิดให้บริการตลอด 365 วัน ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น.

บริการของเรา

ร้านจำหน่ายสินค้า อุทยานหลวงราชพฤกษ์ มีบริการส่งสินค้าทุกประเภท เช่น สินค้าที่ระลึก ต้นไม้ ผักและผลไม้ต่างๆ

ให้กับลูกค้าทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และต่างจังหวัด โดยบริษัทขนส่งที่มีมาตรฐาน (ครอบคลุมการจัดส่งทั้งในรูปแบบแช่เย็นและแช่แข็ง)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage : ร้านจำหน่ายสินค้า อุทยานหลวงราชพฤกษ์

หรือ เบอร์โทรศัพท์ 053-114-110 ถึง 5 ต่อ 5231