แบบแปลน


 สถานที่ของเราได้รับการรับรองมาตรฐานสถานที่ จากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (สสปน.) โดยผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย ประเภทสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ ด้วยสถานที่กว้างขวางโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและมีหอคำหลวงที่เป็นสถาปัตยกรรมล้านนาที่เด่นสง่า จึงทำให้เป็นสถานที่แห่งแรกของจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้รับรองมาตรฐานนี้