ห้องพัก

ซูพีเรีย คอนเน็คติง

จำนวน 4 ห้อง
ขนาดห้อง 20 ตารางเมตร
เตียง 6 ฟุต จำนวน 1 เตียง (สามารถพักได้ 2 ท่าน)
มีประตูเชื่อมภายในห้องพัก สามารถไปมาหากันได้
*ไม่สามารถเพิ่มเตียงเสริมได้

ห้องพักชั้น 2

ซูพีเรีย เตียงแฝด

จำนวน 4 ห้อง
ขนาดห้อง 20 ตารางเมตร
เตียง 3.5 ฟุต จำนวน 2 เตียง (สามารถพักได้ 2 ท่าน)
*สามารถเพิ่มเตียงเสริมได้ 1 เตียง

ห้องพักชั้น 1

ห้องพักมาตรฐาน 3 เตียง

จำนวน 3 ห้อง
ขนาดห้อง 26 ตารางเมตร
ขนาดเตียง 3.5 ฟุต จำนวน 3 เตียง (สามารถพักได้ 3 ท่าน)
*สามารถเพิ่มเตียงเสริมได้ 1 เตียง

ห้องพักชั้น 2

ซูพีเรียเตียงควีนไซส์

จำนวน 2 ห้อง
ขนาดห้อง 20 ตารางเมตร
เตียง 5 ฟุต จำนวน 1 เตียง (สามารถพักได้ 2 ท่าน)
*สามารถเพิ่มเตียงเสริมได้ 1 เตียง

ห้องพักชั้น 1

ห้องพักมาตรฐาน 2 เตียง

จำนวน 12 ห้อง
ขนาดห้อง 20 ตารางเมตร
ขนาดเตียง 3.5 ฟุต จำนวน 2 เตียง (สามารถพักได้ 2 ท่าน)
*สามารถเพิ่มเตียงเสริมได้ 1 เตียง

ห้องพักชั้น 2

ซูพีเรีย เตียงคิงไซส์

จำนวน 1 ห้อง
ขนาดห้อง 26 ตารางเมตร
เตียง 6 ฟุต จำนวน 1 เตียง (สามารถพักได้ 2 ท่าน)
ผู้พิการสามารถพักได้ นำรถเข็นเข้าห้องพัก/ห้องน้ำได้

*สามารถเพิ่มเตียงเสริมได้ 1 เตียง

ห้องพักชั้น 1