ปลอดภัย-เที่ยวได้-ไร้กังวล อุทยานหลวงราชพฤกษ์

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ ปลอดภัย-เที่ยวได้-ไร้กังวล เพราะเราปฏิบัติเน้นย้ำมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19
อย่างต่อเนื่องโดยตลอด ปลอดภัย..สบายใจได้ สวนของเรามีพื้นที่กว้างขวางมาก..อากาศปลอดโปร่งไม่แออัด
เรายังได้รับรองมาตรฐาน Safety and Health Administration (SHA)
มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเพื่อนักท่องเที่ยวโดยนักท่องเที่ยวในประเภทนันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยวอีกด้วย
เที่ยวปลอดภัย สวมหน้ากาก ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่าง สแกนไทยชนะ
เทศกาลชมสวน 2563 ความสุข..จากยอดดอย 1 พฤศจิกายน 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2564