เกสรพืชอาหาร..คุณค่าในน้ำผึ้งและน้ำผึ้งชันโรง

แมลงเช่น ผึ้ง ชันโรง ต้องการเกสรพืช (ละอองเรณู)

เพื่อเป็นแหล่งอาหารและสารที่มีประโยชน์สำหรับการเจริญเติบโต

และการพัฒนาการของแมลงวัยอ่อนภายในรัง ดอกไม้ต้องการแมลงช่วยผสมเกสร

มนุษย์ใช้ประโยชน์จากน้ำผึ้งในการรักษาโรค ตลอดจนบำรุงร่างกาย สิ่งมีชีวิตที่พึ่งพาอาศัยกัน นำมาสู่การต่อยอดที่ยอดเยี่ยม

รายละเอียดจะเป็นอย่างไร อ่านต่อได้ที่ https://www.hrdi.or.th/articles/Detail/1465