อุณหภูมิในการเก็บรักษาพืชผัก

อุณหภูมิในการเก็บรักษาพืชผัก

ผลิตผลพืชผักหลังการเก็บเกี่ยวแล้วเซลล์จะยังมีชีวิตอยู่ มีการหายใจและการคายน้ำทำให้ผักเหี่ยวและทำให้เกิดการเน่าเสียได้ง่าย

ในการเก็บรักษาพืชผัก ปัจจัยที่สำคัญที่จะช่วยรักษาคุณภาพและทำให้พืชผักเก็บไว้ได้นานขึ้น คือ "อุณหภูมิ" และ "ความชื้นสัมพัทธ์"

ดังนั้น การควบคุมกระบวนการที่เหมาะสมในการเก็บรักษาพืชผักแต่ละชนิดจึงเป็นแนวทางในการลดการสูญเสียผลิตผลได้

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.hrdi.or.th/Articles/Detail/1505