ปลูกกัญชงอย่างไร ให้รอด?

นอกจากเปอร์เซนต์ความงอกของเมล็ดพันธุ์ช่วงเวลาการปลูก การเตรียมพื้นที่ปลูก วิธีการปลูก
โรคปัญหาหลักอย่างโรครากเน่าโคนเน่า ที่เป็นอุปสรรคของการปลูกกัญชง
วิธีการและปัญหาเหล่านี้มีเคล็ดลับ จะรับมืออย่างไร ปลูกกัญชงอย่างไร...ให้รอด
ไปติดตามอ่านกันเลยค่ะ
https://www.hrdi.or.th/Articles/Detail/1479