เที่ยวสุดคุ้ม...กับ ส่วนลด 10%

เที่ยวสุดคุ้ม...กับ "ส่วนลด 10%"

สำหรับซื้อบัตรเข้าชมสวน ชมทุ่งดอกคอสมอส ไม้ดอกเมืองหนาว เที่ยวรับลมเย็นๆ สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติที่แสนร่มรื่น เพียงแค่

✨จ่ายค่าบัตรเข้าชมสวนลดการสัมผัสผ่าน QR CODE เป๋าตุง แลกรับส่วนลด (1 ท่าน / 1 สิทธิ์)

✨ลูกค้า สายการบิน Nok Air/ สายการบิน Thai smile นำบอร์ดดิ้งพาสมารับส่วนลด (1 ใบ / 1 สิทธิ์)

✨ลูกค้า สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ นำบัตรเข้าชมมารับส่วนลด (1 ใบ / 1 สิทธิ์)

✨ลูกค้า เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี นำบัตรเข้าชมมารับส่วนลด (1 ใบเสร็จ / 1 สิทธิ์)

✨ลูกค้า ไทเกอร์คิงดอม (คุ้มเสือ) นำบัตรเข้าชมมารับส่วนลด (1 ใบ / 1 สิทธิ์)

✨ลูกค้า แคมป์ต๊ะต่อนยอน สามารถนำนามบัตรที่มีโลโก้โรงแรม มารับส่วนลด10% (จากราคาปกติ)ของโรงแรม (1 ใบ / 1 สิทธิ์)

✨ลูกค้า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเชียงใหม่ แอร์พอร์ต ถ่ายรูปเช็คอินที่ศูนย์การค้าฯ แล้วนำมาโชว์ที่อาคารจำหน่ายบัตรอุทยานหลวงราชพฤกษ์ (1 ท่าน / 1 สิทธิ์)

✨ลูกค้า โรงแรม Sleep CNX Hotel นำนามบัตรที่มีโลโก้โรงแรม มารับส่วนลด 10% (จากราคาปกติ) ของโรงแรม (1 ใบ / 1 สิทธิ์)

✨ลูกค้า โรงแรม Chala Number 6 Hotel นำสลิป/ใบเสร็จร้านมารับส่วนลด (1 บิล / 1 สิทธิ์)

✨ลูกค้า ร้านอาหาร Level 9 Rooftop Bar นำสลิป/ใบเสร็จร้านมารับส่วนลด (1 บิล / 1 สิทธิ์)

✨ลูกค้า ร้านกาแฟ The Extraction สามารถสแกนรับคูปองส่วนลดที่ร้าน แล้วนำมาโชว์ที่อาคารจำหน่ายบัตรอุทยานหลวงราชพฤกษ์ (1 ท่าน / 1 สิทธิ์)

✨ลูกค้า ร้านนมบางกรวย นำสลิป/ใบเสร็จร้านมารับส่วนลด (1 บิล / 1 สิทธิ์)

✨ลูกค้า ร้านวนัสนันท์ของฝากเชียงใหม่ นำสลิป/ใบเสร็จร้านมารับส่วนลด ( 1 บิล/ 1 สิทธิ์)

✨ลูกค้า โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ ซีเนม่า (สาขาเมญ่าและพรอมเมนาดา) ตั๋วเข้าชมหรือบัตรสมาชิก SF+ (1 บิล / 1สิทธิ์)

หมายเหตุ แลกรับสิทธิ์ได้ที่อาคารจำหน่ายบัตรอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ ที่เดียวนะคะ