ร้านจำหน่ายพรรณไม้...เปิดใหม่...

พิกัดเรือนเพาะชำอนุบาลพรรณไม้ของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่

เส้นทางทางขึ้นวัดพระธาตุดอยคำ ถัดจากโรงแรมราชพฤกษ์เพลซ ประมาณ 50 เมตร ร้านจำหน่ายพรรณไม้จะอยู่ทางขวามือ

ในร้านจะมีต้นไม้สวยๆ ไม่ว่าจะเป็น ไม้อวบน้ำ แคคตัส ไม้ฟอกอากาศ ไม้ใบ และอีกมากมาย รอให้ท่านได้จับจองเป็นเจ้าของ

เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น.