อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ได้รับมาตราฐาน SHA Plus+

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ได้รับมาตราฐาน SHA Plus+

หรือ Amazing Thailand Safety & Health Administration

โครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย

อุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นให้ชมสวนทุกวัน 08.00-18.00 น.

สอบถามเพิ่มเติม 053-114110 ถึง 5