ร้านกาแฟ HRDI Cafe' ได้รับมาตราฐาน SHA Plus+

ร้านกาแฟ HRDI Cafe' ได้รับมาตราฐาน SHA Plus+

หรือ Amazing Thailand Safety & Health Administration

โครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย

ร้านกาแฟ HRDI Cafe' ตั้งอยู่บริเวณสวนแนวแกนกลาง จำหน่ายกาแฟจาก 7 ยอดดอย

(ดอยช้าง บ่อเกลือ แม่สลอง ปางมะโอ ดอยลาง แม่สอง และสบเมย)

สามารถสั่งผ่าน cool LineMan money-mouth Foodpanda ได้แล้วนะ