เที่ยวปลอดภัย...ห่างไกลโควิด-19

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่
เน้นย้ำมาตราการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง
และด้วยสวนของเรามีพื้นที่กว้างขวางมาก อากาศปลอดโปร่งไม่แออัด
ทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับรองมาตราฐาน SHA Plus
 
 
มีมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
เจ้าหน้าที่ได้รับวัคซีนครบ 100% และมีการตรวจ ATK เจ้าหน้าที่ทุกสัปดาห์
เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่าน
 
ขอให้ทุกท่านมั่นใจและขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตราการอย่างเคร่งครัด
แล้วเจอกันที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ นะคะ
 
เที่ยวปลอดภัย ใส่หน้ากาก หมั่นล้างมือ เว้นระยะห่าง
อุทยานหลวงราชพกฤกษ์ จ.เชียงใหม่ เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00-18.00 น.