17 พ.ค.256 พร้อมเปิดให้บริการชมสวนแล้ว

17 พฤษภาคม 2564 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่
พร้อมเปิดให้บริการชมสวนอีกครั้ง ตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 น.
 
(สำหรับลานออกกำลังกาย **ยังของดให้บริการชั่วคราวนะ**)
 
เที่ยวปลอดภัย..ห่างไกลโควิด-19
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ปฏิบัติเน้นย้ำมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างต่อเนื่องโดยตลอด
มาเที่ยวที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ รับรอง..ปลอดภัย..สบายใจได้
เพราะสวนของเรามีพื้นที่กว้างขวางมาก..อากาศปลอดโปร่งไม่แออัด
และเรายังได้รับรองมาตรฐาน Safety and Health Administration (SHA)
มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเพื่อนักท่องเที่ยวโดยนักท่องเที่ยวในประเภทนันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยวอีกด้วย
แล้วเจอกันที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ เน้อเจ้า
 
เที่ยวปลอดภัย..ใส่หน้ากาก หมั่นล้างมือ เว้นระยะห่าง สแกนไทยชนะ
 
เปิดให้ชมสวนทุกวัน เวลา 08.00-18.00 น.
สอบถามเพิ่มเติม 053-114110 ถึง 5