เรื่องของแครอทและการดูแล

เมื่อ 3,000 ปีก่อนคริสตกาล ในสมัยอียิปต์โบราณแครอทถูกใช้เป็นอาหารและยาอีกทั้งยังพบแครอทวางไว้ในสุสานของฟาโรห์ รวมไปถึงภาพวาดต่าง ๆ
โดยสมัยก่อนแครอทมีสีดำ สีขาว สีแดง และสีม่วง ต่อมาในช่วงศตวรรษที่ 17 เนเธอร์แลนด์ได้คัดเลือกพันธุ์แครอทสีส้ม ไม่มีรสขม แต่มีรสหวาน และมีแกนน้อย
ปัจจุบันบนดอยหรือบนพื้นที่สูงของไทย เกษตรกรจะปลูกแครอทในช่วงเดือนตุลาคม - กุมภาพันธ์ เนื่องจากเป็นช่วงที่แครอทให้ผลผลิตและคุณภาพดีที่สุด
โดยมีวิธีการปลูกแครอทและเบบี้แครอท รวมไปถึงการดูแลและป้องกันกำจัดโรค-แมลง (ระบบเกษตรอินทรีย์) ทำได้อย่างไร? มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง?

สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.hrdi.or.th/Articles/Detail/1491